0046 70 789 00 00 info@svenskpolska.se

Seminariet är inställt!

Välkommen till ett lunchseminarium om
Kulturella skillnader vid affärer
– Hur undvika onödiga missförstånd
Intercultural differences in business – How to avoid clashes

Tisdagen den 31 mars klockan 12:00 – 13:00
Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm

Seminariet leds av Malgorzarta Musinska med speciell inriktning på svensk-polska förhållanden.
Malgorzata har erfarenhet från att ha arbetet i bägge länderna och är ”certified business trainer”.
Mötet hålls på engelska.

Anmälan senast onsdagen den 25 mars till anders.ronander@svenskpolska.se
För frågor ring Anders på 0708 607210.