0046 70 789 00 00 info@svenskpolska.se

Webinar 23 september

Välkommen till ett webinar om
Kulturella skillnader vid affärer
– Hur undvika onödiga missförstånd
Intercultural differences in business
– How to avoid clashes

Onsdag den 23 september klockan 14:00 – 15:00
Live on-line

Seminariet leds av Małgorzata Musińska med speciell inriktning på svensk-polska förhållanden.
Małgorzata har erfarenhet från att ha arbetet i bägge länderna och är ”certified business trainer”.
Mötet hålls på engelska.

 • Har du funderat över vad interkulturell kompetens betyder mer precist och om vi verkligen behöver den förmågan för att nå tydliga affärsmål?
 • Är det möjligt att hitta verktyg för att kartlägga skillnader och likheter mellan affärskulturer från olika delar av klotet?
 • Hur kan vi öka vår kulturella medvetenhet?
 • Låt oss hitta en väg till bättre interkulturell kommunikation mellan svenska och polska affärspartners!

The webinar will be led by Małgorzata Musińska and focus on the Swedish Polish context.
Małgorzata has experience from working in both countries and is a ”certified business trainer”.
The webinar will be held in English.

 • Have you ever wondered what exactly the intercultural competence is and if we really need that skill to achieve clear business goals?
  Is it possible to grasp for any tools to map the differences and similarities between business cultures from different parts of the globe?
  How to increase our cultural awareness?
  Let’s find a path to much better intercultural communication between Swedish and Polish business partners!

 

Anmälan senast måndagen den 21 september till info@svenskpolska.se