+46 709996630, +46 730477380 info@svenskpolska.se

Eventprogrammet för 2020 är under utarbetande

Titta gärna in igen för att ta del av aktuella evenemang.

The event programme for 2020 is under construction

Please return to keep updated on upcomming events.