+46 709996630, +46 730477380 info@svenskpolska.se

  O nas

  Naszym zadaniem jest wspieranie polsko-szwedzkich relacji biznesowych naszych członków

  Szwedzko-POLska Izba Gospodarcza

  Nasza siła tkwi w sile naszych członków

  Nasza szybko rosnąca społeczność ma jeden wspólny mianownik – wszyscy są zaangażowani i zainteresowani rozwijaniem polsko-szwedzkich relacji biznesowych.

  Naszym zadaniem jest  budowanie kultury wspierającej to zaangażowanie i ułatwianie dzięki niej działalności biznesowej naszych członków w Szwecji jak i w Polsce. Nasza siła tkwi w sukcesach naszych członków, a naszym zadaniem jest przyczynianie się do tych sukcesów poprzez zapewnianie kontaktów i wiedzy oraz poprzez stałą gotowość do udzielania porad. Odnosimy sukcesy tylko wtedy, gdy odnoszą sukcesy nasi członkowie. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie naszych członków i obiecujemy, że zawsze będziemy starać się sprostać ich oczekiwaniom.

  Przewodniczący Rady Izby Hans-Jacob Bonnier i dwóch wiceprzewodniczących  – Anders Ronander i Jerzy Rałowski.

  Jak Izba została utworzona

  30 maja 1929 r. odbyło się pierwsze walne posiedzenie Szwedzko-Polskiej Izby Gospodarczej z udziałem 32 członków. Prace przygotowawcze trwały około roku. Impulsem do powołania Izby Gospodarczej była chęć poszerzenia stosunków handlowych Polski z krajami nordyckimi, przede wszystkim ze Szwecją. Szef Polskiego Państwowego Instytutu Eksportu w Warszawie został zaproszony do wygłoszenia referatu na temat „Stosunki handlowe między Szwecją a Polską” na zebraniu Towarzystwa Szwedzko-Polskiego w Sztokholmie w dniu 4 maja 1928 r. W swoim wystąpieniu zaproponował „utworzenie instytucji mającej na celu rozszerzenie i intensyfikację handlu między oboma krajami”. Po przedyskutowaniu propozycji przez przedstawicieli władz szwedzkich oraz przedstawicieli handlu i przemysłu powołano komisję, której zadaniem było zbadanie możliwości powołania Szwedzko-Polskiej Izby Gospodarczej. Efektem prac komisji było to, że około rok później odbyło się pierwsze walne zgromadzenie Izby i można było przystąpić do prac.

  93 lata po założeniu Izby – posiedzenie Rady Izby w kwietniu 2022 r. Od lewej Ewa Weijne, Robert Hultman, przewodniczący Rady Izby Hans-Jacob Bonnier i wiceprzewodniczący Anders Ronander

  Członkowie Rada Izby

  Hans-Jacob Bonnier, przewodniczący, Executive Vice President, Dagens Industri
  Anders Ronander, wiceprzewodniczący, Chairman of the Board, Seasam Food AB
  Jerry Ralowski, wiceprzewodniczący, Market entry consultant to Scandinavian and Polish companies
  Stefan Arenbalk, Managing Partner, Dynamic Ventures
  Hans Forslöf, Managing Partner, Ema Partners Sweden AB
  Maja Zoric, Trade & Invest Commissioner Austria, Business Sweden
  Dariusz Januszewski, CEO, Nordiska Unipol AB,
  Ewa Krokosz, Senior Legal Counsel, ICA-gruppen
  Daniel Larsson, Country Manager, Eolus Poland
  Conrad Wallenrodhe, Senior Counsel, Linklaters Poland
  Ewa Weijne, Head of Financial Division, Government Offices
  Małgorzata Musińska-Kubis, Head of Marine Logistics Section, Ciech Group
  Stefan Löfström, Director Marketing & Sales, BAE Systems Bofors AB
  Sofia Valentin, Owner, Head of Sales & Marketing, Joy Shop,
  Mikael Benthe, Head of Business Promotion & Communication, Swedish Embassy in Warsaw
  Robert Hultman, CEO, The Military Club in Stockholm

  Członkowie dokooptowani (bez prawa głosu):
  Magdalena Pramfelt, Prezes Zarządu, Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza w Gdańsku
  Sebastian Magier, Head of Stockholm Trade Office, Polska Agencia Inwestycji i Handlu (PAIH)
  Dr. Mattias Lindgren, Country Manager Poland & Head of Eurasia, Business Sweden

  Honorary President:
  Börje Risinggård, wieloletni Prezes Zarządu Szwedzko-Polskiej Izby Gospodarczej i autor newslettera NOTISER från Polen

  Prosimy o kontakt

  Zapraszamy do kontaktu drogą mailową na adres info@svenskpolska.se albo prosimy dzwonić pod numer +46 709 996 630 (Jerzy Rałowski) lub +46 730 477 380 (Hans Forslöf).

  info@svenskpolska.se