+46 709996630, +46 730477380 info@svenskpolska.se

  Om oss

  Vår uppgift är att stödja våra medlemmars svensk-polska affärsrelationer

  Svensk-Polska Handelskammaren

  Våra medlemmar ger oss styrka

  Vår snabbt växande medlemskrets har en gemensam nämnare – alla är engagerade i och intresserade av att utveckla svensk-polska affärsrelationer.

  Vår uppgift är att ta vara på detta engagemang och detta intresse genom att stödja medlemmarna och underlätta för deras affärsverksamhet med inriktning på Sverige och Polen. Vår styrka ligger i våra medlemmars framgångar och vårt jobb är att bidra till dessa framgångar genom förmedling av kontakter och kunskap samt genom att alltid ha beredskap för att bistå med råd.

  Vi lyckas enbart då våra medlemmar lyckas. Vi är tacksamma för våra medlemmars förtroende och lovar att alltid sträva efter att leva upp till medlemmarnas förväntningar.

  Styrelseordföranden Hans-Jacob Bonnier, omgiven av 2 vice ordföranden – Anders Ronander och Jerry Ralowski

  Hur vår verksamhet började

  Den 30 maj 1929 höll Svensk-Polska Handelskammaren sitt första allmänna sammanträde (årsmöte) med 32 medlemmar. Förberedelsearbetet hade tagit ungefär ett år. Incitamentet till att bilda handelskammaren var ett polskt önskemål om att utvidga handelsförbindelserna med de nordiska länderna och då främst med Sverige. Chefen för Polska Statliga Exportinstitutet i Warszawa hade inbjudits att tala över ämnet ”Handelsförbindelserna mellan Sverige och Polen” vid en sammankomst i Svensk-Polska föreningen i Stockholm den 4 maj 1928. I sitt föredrag hade han föreslagit att man skulle ”inrätta en institution med syfte att utvidga och intensifiera handelsutbytet mellan de båda länderna”. Sedan förslaget diskuterats mellan representanter för svenska myndigheter och för handel och industri tillsattes en kommitté med uppdrag att undersöka möjligheterna att inrätta en svensk-polsk handelskammare. Resultatet av kommitténs arbete blev att ungefär ett år senare hölls det första allmänna sammanträdet med Kammaren och arbetet kunde sättas igång.

   

  Dagens Kammare

  Vår verksamhet har naturligtvis förändrats starkt med tiden. Se och hör gärna hur i denna kortfim från seminariet  i Bonnierhuset i Stockholm ”Energy Solutions of the Future” den 17 mars 2023. Du måste vara inloggad på LinkedIn och kan då se filmen här.

  93 år efter det att Kammaren bildades – styrelsesammanträde i april 2022. Från vänster Ewa Weijne, Robert Hultman, ordföranden Hans-Jacob Bonnier och vice ordförande Anders Ronander

  Styrelseledamöter i Svensk-Polska Handelskammaren

  Hans-Jacob Bonnier, Ordförande, Board Member, Dagens Industri, Puls Biznesu, Bonnier Family Council​
  Anders Ronander, vice ordförande, Chairman of the Board, Seasam Food AB
  Jerry Ralowski, vice ordförande, Market entry consultant to Scandinavian and Polish companies
  Małgorzata Wiśniewska, vice ordförande, Founder and owner, Target Redovisning AB
  Hans Forslöf, Managing Partner, EMA Partners Sweden AB
  Daniel Bak, Founder, NAVATI
  Fredrik Udd,, CEO, Explore Markets
  Ewa KrokoszSenior Legal CounselICA-gruppen
  Daniel LarssonCountry Manager, Eolus Poland
  Conrad Wallenrodhe, PartnerLinklaters Poland
  Ewa WeijneHead of Financial Division, Regeringskansliet
  Malgorzata Musińska-Kubis, Head of Marine Logistics Section, Ciech Group
  dr inż. Andrzej Czapczuk, Board Member, the Polish Cluster of Construction Exporters
  Stefan Löfström, Director Marketing & Sales, BAE Systems Bofors AB
  Sofia Valentin, Owner, Head of Sales & Marketing, Joy Shop,
  Jacek Ziolkowski, Founder, NordPolen

  Adjungerade till styrelsen:
  Magdalena Pramfelt, CEO, Polsk-Svenska Handelskammaren, Gdansk
  Sebastian Magier, Head of Stockholm Trade Office, Polish Investment and Trade Agency (PAIH)
  Nikki Brandt, Trade Commissioner, Business Sweden

  Honorary President:
  Börje Risinggård, tidigare mångårig VD för Svensk-Polska Handelskammaren och författare till nyhetsbrevet NOTISER från Polen

  Kammaren leds av Presidiet, bestående av Odföranden, de tre vice ordförandena, Fredrik Udd och Jacek Ziółkowski.


  Małgorzata Wiśniewska, en av Kammarens tre vice ordföranden

  Kontakta oss

  Varmt välkommen att kontakta oss genom att mejla till info@svenskpolska.se eller genom att ringa Jerry Ralowski, 0709 996 630 alternativt Hans Forslöf, 0730 477 380.

  info@svenskpolska.se