+46 709996630, +46 730477380 info@svenskpolska.se

  Strategiskt partnerskap

  Under våren 2023 har vi öppnat för möjligeten att ingå ett strategiskt partnerskap med vår Kammare. Till grund för detta ligger en särskild överenskommelse mellan oss och utvalda medlemmar om ömsedidigt stöd utöver vad som följer av medlemskapet i Kammaren.

  Individuella överenskommelser

  Vi kommer alltid, passionerat och med stort engagemang, att stödja alla våra medlemmar. Strategiskt partnerskap går dock utöver vad som ingår i medlemskapet. I utbyte mot våra strategiska partners finansiella och operativa stöd är vi villiga att på individuell basis överenskomma om exempelvis:

  • Extra stor synlighet på vår hemsida genom namn, logotype med länk till den strategiska partnerns hemsida samt en kort verksamhetsbeskrivning
  • Exponering i samband med våra events genom att den strategiska partnern kan få förtur till att utse talare och/eller deltagare i paneldebatter
  • Exponering med namn och logotype i inbjudningar till våra events
  • I mån av intresse – evenemang som helt och håller ägnas åt en presentation av olika aspekter av den strategiska partnerns verksamhet
  • Omfattande information i våra poster på LinkedIn om särskilda händelser samt om verksamheten i stort hos den strategiska partnern
  • Bild på omslaget, artikel och intervju med en representant för den strategiska partnern i vårt nyhetsbrev Our Chamber
  • Särskild exponering i vår kommunikation med medlemskretsen
  • Ständig bevakning från vår sida av möjligheterna att skapa nya affärsrelationer för den strategiska partnern

   

  Våra första strategiska partners

  ARPI Accounting är en fullservice redovisningsbyrå med verksamhet i Polen och med huvudsakligen skandinaviska kunder, däribland många  företag med moderbolag i Sverige. Tjänsteutbudet omfattar bl a löpande redovisning och bokslut, lönehantering, budgetering och framtagande av ekonomiska rapporter, bolagsbildning samt rådgivning inom skatt och juridik. Företaget anser med stolthet att det, efter drygt 20 års verksamhet, har rätt erfarenhet för att kunna rekommendera de bästa lösningarna för affärsutveckling i Polen. Läs gärna mer om ARPI Accounting inklusive en intervju med företagets norske VD med polska rötter, Jan Prejsnar, i den allra första utgåvan av vårt nyhetsbrev Our Chamber.

  Med sina mer än 1 200 anställda och kontor i Polen, USA, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Rumänien, Moldavien, Argentina, Brasilien och Uruguay är Software Mind ett globalt mjukvaruutvecklingsföretag som förser sin kundbas med tvärfunktionella, autonoma utvecklingsteam vilka hanterar mjukvarans livscykler från idé till release och därefter. I över 20 år har Software Mind berikat kunder med färdigheter som ökar skalbarheten, driver dynamisk tillväxt och förverkligar innovativa idéer. Toppklassiga ingenjörsteam som tar täten och tillförsäkrar en smidig integration med kundernas organisationer levererar värde från dag ett. Lokalisering tvärsigenom Europa och Amerika innebär att Software Minds experter kan stödja kunder oavsett deras tidszon. Domänexpertis och beprövad erfarenhet av nya moln-, AI-, ML- och Data Science-teknologier gör det möjligt för Software Mind att tillhandahålla tjänster för olika branscher och på olika marknader – inte som en engångsleverantör utan som en långsiktig partner.

  Ebury tillhör de snabbast växande globala fintechföretagen. Tusentals kunder världen över använder Eburys lösningar som förenklar och stödjer deras globala transaktioner. Ebury startade 2009 över en kopp kaffe och med en passion för att hjälpa kunderna att ligga steget före. Sedan dess har Ebury uppnått en fenomenal tillväxt och blivit en av världens mest pålitliga leverantörer av internationella handelstjänster. Ebury eliminerar gränsöverskridande komplexitet och erbjuder finansiella produkter som hjälper företag att med lätthet hantera internationella transaktioner. Ebury har de finansiella verktyg som behövs för detta såsom problemfria internationella betalningar, indrivning av fordringar, IBAN-valutakonton, skräddarsydd valutariskhantering, flexibla lånelösningar, snabb systemintegration och en lättanvänd plattform – allt på ett ställe.  

  Kontakta oss

  Varmt välkommen att kontakta oss genom att mejla till info@svenskpolska.se eller genom att ringa Jerry Ralowski 0709 996 630 alternativt Hans Forslöf 0730 477 380.

  info@svenskpolska.se