+46 709996630, +46 730477380 info@svenskpolska.se

  Strategiskt partnerskap

  Under våren 2023 har vi öppnat för möjligeten att ingå ett strategiskt partnerskap med vår Kammare. Till grund för detta ligger en särskild överenskommelse mellan oss och utvalda medlemmar om ömsedidigt stöd utöver vad som följer av medlemskapet i Kammaren.

  Individuella överenskommelser

  Vi kommer alltid, passionerat och med stort engagemang, att stödja alla våra medlemmar. Strategiskt partnerskap går dock utöver vad som ingår i medlemskapet. I utbyte mot våra strategiska partners finansiella och operativa stöd är vi villiga att på individuell basis överenskomma om exempelvis:

  • Extra stor synlighet på vår hemsida genom namn, logotype med länk till den strategiska partnerns hemsida samt en kort verksamhetsbeskrivning
  • Exponering i samband med våra events genom att den strategiska partnern kan få förtur till att utse talare och/eller deltagare i paneldebatter
  • Exponering med namn och logotype i inbjudningar till våra events
  • I mån av intresse – evenemang som helt och håller ägnas åt en presentation av olika aspekter av den strategiska partnerns verksamhet
  • Omfattande information i våra poster på LinkedIn om särskilda händelser samt om verksamheten i stort hos den strategiska partnern
  • Ständig bevakning från vår sida av möjligheterna att skapa nya affärsrelationer för den strategiska partnern

  Vi kommer alltid att vara flexibla i diskussioner om strategiskt partnerskap, men vår preferens, i syfte att skapa stabililitet i vår verksamhet, är att ingå överenskommelser som omfattar en period på 3 år.

  Vår första strategiska partner

  ARPI Accounting är en fullservice redovisningsbyrå med verksamhet i Polen och med huvudsakligen skandinaviska kunder. Tjänsteutbudet omfattar bl a löpande redovisning och bokslut, lönehantering, budgetering och framtagande av ekonomiska rapporter, bolagsbildning samt rådgivning inom skatt och juridik. Företaget anser med stolthet att det har rätt erfarenhet för att kunna rekommendera de bästa lösningarna för affärsutveckling i Polen.

  Kontakta oss

  Varmt välkommen att kontakta oss genom att mejla till info@svenskpolska.se eller genom att ringa Jerry Ralowski 0709 996 630 alternativt Hans Forslöf 0730 477 380.

  info@svenskpolska.se