+46 709996630, +46 730477380 info@svenskpolska.se
  (Scroll down for this text in English)

  9 juni 2022  13:15-14:15

  Svensk-Polska Handelskammaren, i samarbete med Sveriges ambassad i Polen, Business Sweden, advokatbyrån BSJP, Scandinavian Polish Chamber of Commerce i Warszawa, Rödl & Partner och Polsk-Svenska Handelskammaren i Gdansk, bjuder in till ett webbinarium/seminarium på engelska online och i Stockholm.

  Skillnader i bolagsstyrning mellan Polen och Sverige

  Den polska och den svenska bolagsrätten skiljer sig i hög grad från varandra, vilket har stora praktiska konsekvenser på bolagsstyrningen i respektive land samt på bolagsorganens behörighet och ansvar. Svenska begrepp som ”styrelse” och ”VD” kan inte rakt av överföras till polska förhållanden. Polska företagare känner inte heller igen sig i de svenska bolagens sätt att fungera. Ledamöter i bolagsorgan kan under vissa omständigheter ådra sig straffrättsligt ansvar och/eller skadeståndsansvar. Risken för detta kan dock i hög grad reduceras genom adekvata åtgärder. 
   
  Innehållet blir bl a:
  ▶Företagsformer i Polen respektive Sverige
  ▶Vilka bolagsorgan som finns i respektive land och hur de fungerar
  ▶Bolagsorganens ansvar gentemot bolagen själva, ägarna, fordringsägare och andra intressenter, skattemyndigheterna, socialförsäkringsmyndigheterna och andra myndigheter samt vid obestånd 
  ▶Vilka typer av beslut som kan fattas av de exekutiva bolagsorganen i respektive land, med eller utan godkännande av andra bolagsorgan och/eller ägarna
  ▶Sätten att begränsa sådan beslutsrätt och att utöva tillsyn över de exekutiva bolagsorganen i syfte att reducera riskerna 
  ▶Praktiska exempel
  ▶Frågestund
  ▶Mingel och förfriskningar
   
  Huvudtalaren Dag Nilsson är delägare och polsk advokat (radca prawny) på advokatbyrån BSJP i Warszawa. Han har en omfattande erfarenhet, förvärvad genom arbete inom ledande juristfirmor i Polen och Storbritannien, av bland annat bolagsrätt, affärsrätt, avtalsrätt samt rådgivning i samband med bolagsförvärv och företagsetableringar. Bland hans kunder finns en mängd polska och skandinaviska företag och organisationer. Han talar flytande polska, svenska, engelska, tyska och italienska och har, utöver Polen och Storbritannien, bott i Sverige, Danmark, Italien, Holland och USA, vilket gett honom en unik inblick i inte bara internationell juridik utan även i kulturskillnader mellan olika länder.
   
  Evenemanget, som är avgiftsfritt, kommer att gå av stapeln på Torsgatan 21, 3 trappor i konferensrum Hela Världen. Det går också bra att delta genom digital uppkoppling. 
   
  Länk kommer att skickas till samtliga anmälda. Anmälan skickas till info@svenskpolska.se. För varje deltagare vänligen ange namn, titel, företagsnamn, mejladress samt, i den mån så är möjligt, om deltagande sannolikt kommer att ske fysiskt eller online. 
   
  Frågor besvaras på tel. 0709 996 630
   

  June 9 2022 13:15-14:15

  Swedish-Polish Chamber of Commerce in Stockholm, in cooperation with the Swedish Embassy in Warsaw, Business Sweden, the law firm BSJP, Scandinavian Polish Chamber of Commerce in Warsaw, Rödl & Partner, Polish-Swedish Chamber of Commerce in Gdansk has the pleasure to invite to a webinar/seminar in Stockholm and online.

  Corporate Governance – Differences between Poland and Sweden

  The Polish corporate law is substantially different from the corporate law in Sweden, which has major practical implications on corporate governance in the respective country as well as on the authority, the competences and the responsibilities of the corporate bodies. The Swedish concepts of ”styrelse” and ”VD” cannot  be directly transferred to the Polish business environment. Polish corporations investing in Sweden also discover that Swedish companies are governed in a way which they are not used to. Members in corporate bodies can under certain circumstances incur criminal liability and/or liability for damages. Such risks can, however, be largely reduced by adequate steps.

  The main contents of this event are:

  • types of business entities in Poland and in Sweden

  • the corporate bodies which govern the companies in the respective country and how they operate

  • the corporate bodies` responsibilities towards the companies, the owners, creditors and other stakeholders, tax and social security liability and liability relating to insolvency 

  • what kind of decisions can been made by the executive corporate bodies in each country, with or without consent of other corporate bodies and/or the owners

  • risk reduction by limiting the ability of the executive corporate bodies to make certain kinds of decisions and by control and supervision

  • case study

  • Questions and Answers

  • networking and refreshments

  The main speaker Dag Nilsson is a partner and legal counsel at the law firm BSJP in Warsaw. He has through his work in leading law firms in Poland and the U.K. acquired  extensive experience and a thorough knowledge of corporate law, commercial and contract law as well as mergers and acquisitions, joint ventures and  company formations. A large number of his clients are corporations and organisations in the Nordic countries and in Poland He is fluent in Polish, Swedish, English, German, and Italian. Having lived in Sweden, Denmark, Poland, Italy, the Netherlands, the U.S. and the U.K., Dag has gained unique insights not only into legal issues but also into cultural differences between different countries.

  This free of charge English language event will take place at Torsgatan 21, level 3, conference room Hela Världen. it will also be possible to attend online. A link will be emailed to all participants. Please sign up by email to info@svenskpolska.se. For each participant please provide name, job title and email address. If possible, please state whether the participation is likely to be in person or online. For further information please call +46 709 996 630.